Nachádzate sa tu

Informácia o zadávaní zákazky

Obec Vozokany, Obecný úrad č. 100, 956 05

 Č. p.: 425-6/2013 Vozokany, 05.11.2013

 

Informácia o zadávaní zákazky po ukončení výberového konania

  

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky

bez DPH

[€]

Dátum zadania

zákazky

(uzavretia zmluvy)

05.11.2013

Oprava miestnej komunikácie

3 510,85

11.11.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Bazala

starosta obce