Nachádzate sa tu

Výmena preukazov

 Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“

 
         Preukazyobčana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013                       aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“.  
 
         Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na referáte posudkových činností  Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu držiteľa na počkanie a bezplatne. K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný preukaz (občiansky preukaz) a fotografiu veľkosti 3x4 cm.
 
 
Vzor platného preukazu, ktorý nie je potrebné meniť: