Rok 2016  

Vývozné kalendáre na rok 2018  

HK-2018  

Pozvánka - zasadnutie OZ  

Objednávky 2017  

Uznesenia a zápisnice rok 2016  

HK 2016  

Oznámenie o vykonaní preventívnych protipožiarnych kontrolách  

Obecný úrad vo Vozokanoch oznamuje občanom,

že v priebehu mesiaca január 2016 sa budú v zmysle § 23 a § 24 zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,  vykonávať v obci Vozokany preventívne protipožiarne kontroly, a to v objektoch právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, v ktorých nevykonáva požiarny dozor OR HZZ Topoľčany a v rodinných domoch, okrem bytov,  a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Rok 2014  

Stránky