Nachádzate sa tu

Kronika

KRONIKA OBCE VOZOKANY

 

Obecná kronika - prvý záznam v kronike je zo dňa 31. decembra 1935.Napísal ho Koloman Ozimák.
Další zápis je od Alexeja Juríčeka, ktorý však nemá presné datovanie.
V roku 1942-1944 bola kronika písaná riaditeľom školy Imrichom Brančanom.
V roku 1945 písal kroniku Imrich Rybánsky.
Roky 1945-1957 nemajú autora.

V roku 1958 bola založená nová kniha a stará bola uložená do archívu. Od tohoto dátumu nemajú záznamy autorov až do roku 1977, kedy začal kroniku písať Emil Šatan.Písal ju do roku 1981.

To je aj posledný záznam až do roku 1997.