Nachádzate sa tu

Kronika 1950-59

Vypísané z kroniky obce Vozokany v pôvodnom znení - bez textových úprav.

1958

Zakúpenie budovy pre MNV.

Miestny národný výbor je ešte stále v kabinete školy. Avšak 16. októbra na zasadnutí pléna MNV padol návrh na zakúpenie budovy, ktorá je umiestnená naproti hostincu, teda skoro v strede obce. Návrh bol zrealizovaný.....

Počiatok elektrifikácie obce.

Z dôvodu toho, že naša obec bola už socialistická, prikročilo sa hlavne na MNV k základným prvkom elektrifikácie. Je samozrejmé, že bez prúdu by nebolo možné riadenie a chod tak veľkého hospodárstva.
Vo veci sme sa obrátili na KNV Nitra .....

1959

Hneď na začiatku januára začalo sa v našej obci so stavbou elektrickej siete. Občania svojpomocne kopali jamy pre stĺpy. Každá rodina mala vykopať dve, pretože vedenie sa tiahlo až z obce - chotára Lipovník. Koncom januára a celý február prevádzala sa domová inštalácia. Bola to skupina 3-6 členná. Občania súhlasili, aby sa stravovali v tom dome, v ktorom pracovali. Tak tomu aj skutočne bolo.

Oslava dňa zapínačky.

Tento deň, teda deň 7.3.1959, v predvečer osláv MDŽ, bude dňom radosti a najsvetlejším dňom predošlých rokov. Zažiarili elektrické svetlá vo všetkých domovoch ako aj na uliciach našej obce. Rozozvučali sa rádia.....

Základy pre PO.

Požiarnu zbrojnicu naša obec postrádala. Na pléne MNV padol návrh, aby sme začali s výstavbou zbrojnice. Pretože cement, štrk a kameň MNV malo, dohodli sa požiarnici s miestnym národným výborom, že v rámci brigády postavia základy. Toto sa uskutočnilo dňa 3.októbra 1959.