Nachádzate sa tu

Kronika 1960-69

Vypísané z kroniky obce Vozokany v pôvodnom znení - bez textových úprav.

1961

Vodovod

Záchytné pramene vody, ktoré sú pod lesom, majú slúžiť postupne dedine a jej okoliu. Zatiaľ však bola prevedená stavba iba na miestne JRD. 19.septembra začala tiecť prvá voda do objektov.

Rozhlas

MNV sa podarilo zaviesť do obce rozhlas. Prvé tóny miestneho rozhlasu začali 23.10. o 11,44 hodine

1962

Požiarna zbrojnica

Prvé počiatky a hlasy o výstavbe požiarnej zbrojnice začali už v roku 1960. Nutnosťou stavby sa zaoberala rada MNV. Ešte v tomto roku sa aj skutočne začalo. Boli počiatočné ťažkosti avšak v prácach sa pokračovalo. Nebolo technických pracovníkov. Až konečné ukončujúce práce sa previedli v roku 1962. Bola to temer prvá verejná stavba v obci.

1963

Otvorenie bufetu

Ešte v roku 1962 začala Jednota s výstavbou provizórneho hostinca v našej obci. Robila to na základe toho , že starý hostinec bol v dezolátnom stave. Otvorenie bufetu sa previedlo v mesiaci marci.

1964

V mesiaci septembri, v dôsledku dezolátneho stavu predajne v obci, začala Jednota so základmi novej. Započali to za veľkého tlaku občanov a MNV. V stavbe pokračovali ďalej s veľmi pomalým tempom. Práce v zime sa prerušili a pokračovalo sa v roku 1965.

1965

Otvorenie novej Jednoty

Slávnostné otvorenie samoobsluhy sa previedlo 14.februára. Vedúcou predajne sa stala opäť p. Kolková Agáta. Budova je umiestnená vedľa MNV.

Tragická smrť

Dňa 29. augusta 1965 oral pásovým traktorom pri cintoríne Hargaš Ján. Menovaný hneď pri prvom raze obchádzania zažil doteraz neobvyklú udalosť. Na okraji pred miestnoiu ZDŠ sa hrali traja chlapci vo veku 8-10 rokov. Možno i neopatrnosťou vodiča sa stalo to, že pluhy zasiahli žiaka Miku Petra - 10 ročného priamo na lebku. Menovaný po ťažkom zranení vo večerných hodinách podľahol.

1967

Stavba kultúrneho domu

Pretože naši občania sa nemali ani kde schádzať, ani byť zúčastnení na kultúrnych podujatiach, prikročili sme dňa 29.4. k výkopu základov pre tento stánok. Zúčastnilo sa tam 32 občanov. Práca išla veľmi dobre. Za pomoci MNV boli získané finančné prostriedky, ktoré ešte stavbu urýchlili. Podľa prvého rozhodnutia, mali sme napojiť kultúrny dom na požiarnu zbrojnicu. Ukázalo sa však, že je to priestorove malé, preto po vyvlastnení pozemku sme začali povyše miestnej Jednoty. Hrubú stavbu sme za pomoci občanov previedli v rekordnom čase, za 19 mesiacov. Otvorenie nastalo 5.11.1968.

Prestavba ihriska - založenie telovýchovnej jednoty

Miestne ihrisko, ktoré nebolo patrične upravené, po dohode so štátnymi cestami, začínalo mať a dostávať už v mesiaci apríli novú tvár. Bola naň navážaná zemina až do výšky 1 metra. Povrchové úpravy boli stále prevádzané. Ukončenie nastalo v letných mesiacoch. A hneď v tom období, na návrh niektorých mladých ľudí, nastalo zrodenie telovýchovnej jednoty - odbor futbal. Zrodil sa nový výbor, predsedom ktorého bol Pecár Emil, ktorý požiadal miestne JRD o pomoc pri zakúpení dresov a výstroja. JRD - správa, ako i predseda poskytli túto pomoc a menovali finančnú čiastku z kultúrneho fondu. V jesennej časti už naši futbalisti hrali v súťaži - juh 4. trieda, kde sme sa umestnili na čestnom 3. mieste.

1968

Výstavba štátnej cesty

Ešte v roku 1966 započal podnik Trenčín s výstavbou štátnej cesty od Radošiny. Práce prebiehali dosť obstojne. V roku 1968 sa ukončil most pri zástavke. V mesiaci novembri položili pracovníci posledné metre koberca cez našu obec Vozokany. Bočné práce, ako úpravy priekop, kanále a menšie mosty, pokračuju a budú podľa plánu a projektu prevedené v roku 1969.

Výstavba márnice

Z hygienických zásad, nutnosti a na návrh občanov, bolo v septembri 1968 započaté na miestnom cintoríne s výstavbou márnice. Začali sa počiatočné práce s výkopom a nabíjaním základov. Občania sa brigádnickych prác zúčastňovali. Niečo finančných prostriedkov bolo získaných z ONV, ale prevažne sa o túto záležitosť starali miestni občania vlastnými darmi. Počítalo sa s ukončením v roku 1969 a 1970.

Nová Jednota - hostinec

Z dôseldku toho, že bufet, ktorý bol v našej obci postavený iba dočasne, už nevyhovoval ani veľkosťou, ani skoro hygienickými zásadami, vedúci Jednoty na návrh MNV, počítali s výstavbou novej budovy. V celkovom pláne však naša obec nebola, preto odkúpili dom od Rybánskeho Michala a previedli na ňom patričné úpravy tak, aby vyhovoval všetkým predpisom.Prvé otvorenie bolo v mesiaci novembri.

Augustové udalosti

V auguste tohoto roku, tak ako temer po celej vlasti, prehnali sa aj cez našu obec tanky a motorizované jednotky. Prvý tank sa objavil o 10:30 hodine. Čiastočne bola poškodená nová cesta, ktorá bola práve vo výstavbe.