Nachádzate sa tu

Kronika 1970-79

Vypísané z kroniky obce Vozokany v pôvodnom znení - bez textových úprav.

1972

Ihrisko TJ Družstevník

Táto akcia sa začala v mesiaci máji, lebo staré ihrisko už nevyhovovalo, lebo bolo blízko hradskej.

Obyvateľstvo a kultúra

Obec mala k tomuto termínu, 31.12.1977, 268 obyvatelov, s prevažnou častou dôchodcov, ktorých bolo 92. Obyvateľstvo pracovalo v okolitých mestách, v Topolčanoch a v Pieštanoch, a čast v zlúčenom JRD MIER so sídlom v Nitrianskej Blatnici.

1978

Mladí občania naďalej opúšťajú rodnú obec a sťahujú sa do okresného mesta Topoľčany, kde nevídaným tempom pokračuje bytová výstavba. Dochádza však i k prílivu mladých, a to pracovníkov JRD. V mesiaci marci bola skolavdovaná desaťbytovka, ktorá bola vystavaná v časti Záhumenice Lúčky. Do obce sa nasťahovalo 27 mladých občanov z rôznych miest Slovenska - no i tak počet obyvateľov predstavoval číslo 282. V mesiaci auguste bol vykonaný výber staveniska pre ďalšiu desaťbytovku, ktorá bude umiestnená v spomínanej lokalite.

1979

Obec pripomínala stavenisko, a to z titulu dostavby vodovodu a hlavne prekopávaniu prípojok z verejnej siete do dvorov. Odovzdanie vodovodu do užívania občanom, za účasti dodávaťela stavby, Vodohospodárskych stavieb Nitra, zástupcu ONV, štátnych lesov, JRD MIER, predsedov zložiek NF, vedenia obce a poslancov MNV, sa konalo dňa 3. Septembra 1979 pri vodojeme za zvukov dychovej hudby Nemčičanka.