Nachádzate sa tu

Kronika 1980-89

Vypísané z kroniky obce Vozokany v pôvodnom znení - bez textových úprav.

1980

V tomto kalendárnom roku, a to z 31.októbra na 1.novembra bolo vykonané celoštátne sčítanie ľudí, domov a bytov. Podľa tejto štatistiky bolo k sledovanému termínu v obci Vozokany 315 obyvateľov. Obec mala 122 domových čísel. V obci sa nachádza 10 cigánov, ktorí však žili slušným spoločenským životom. V tomo roku zaznamenávame ďalśí prírastok obyvateľstva, a to z titulu ďalšej družstevnej bytovky i individuálnej výstavby.

Dňa 28. augusta 1980 zomrela najstaršia občianka našej obce Katarína Hajovská, ktorá sa dožila výnimočného veku, 103 rokov. Menovaná sa narodila 4.apríla 1877. Pri oslavách 100 rokov sa vlastnoručne podpísala do pamätnej knihy Zboru pre občianske záležitosti - pri čítaní a písaní nepoužívala okuliare.