Nachádzate sa tu

Farnosť

Obec Vozokany patrí do farnosti Nitrianska Blatnica. V obci sa nachádza kostol zasvätený Panne Márii, Pomocnici kresťanov. Kostol sa začal stavať v roku 1968, ale stavba bola pozastavená pre vtedajší totalitný režim. Od tej doby slúžila nedokončená stavba ako dom smútku. V roku 1991 sa tu konala prvá svätá omša v histórii obce.V roku 1992 bola stavba dokončená.

Kostol

Cirkevná škola začala sa stavať v rokoch 1925-1930. V jej priestoroch sa začalo učiť v školskom roku 1930-1931.
Prvou učiteľkou bola Mária Jančová, manželka slovenského spisovateľa Františka Hečku.

Kaplnka Sedembolestnéj Panny Márie bola postavená v roku 1930 na pamiatku z posviacky rímskokatolíckej ľudovej školy a pomníka pre padlých vo svetovej vojne 1914 a pomníka padlých vojakov z vojny Rákocziho 1705 vo Vozokanoch.

Kaplnka

Zvonica sa nachádza uprostred obce, bola postavená v rokoch 1977-1978 a nahradila starú drevenú.