Nachádzate sa tu

Zmluvy 2011

DOHODA o podmienkach vykonávania obecných služieb pre obec podľa § 3 ods.3 písmeno zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

Peter Šatan

Veronika Bôžiková

Jozef Pagáč

Michal Bednár

Jaroslav Šoka

Milan Paulovič

 


 

 Zmluva o pripojení Slovak Telekom a.s.


Úverová zmluva

Slovenská záručna a rozvojová banka a.s.


BORINA EKOS

Zmluva o ukladaní odpadu


Návrh majiteľa účtu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby e-Banka


Zmluva o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním


Zmluva o poskytnutí audítorských služieb


Zmluva č.471/2011

o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 

v zmysle VZN č. 4/2010


Zmluva č94/2011

o poskytnutí dotácie na podporu športu

v zmysle VZN č.4/2010


Zmluva o spolupráci Datatrade


Dodatok 1/2011 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu


DOHODA o podmienkach vykonávania obecných služieb pre obec podľa § 3 ods.3 písmeno zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

Peter Šatan

Veronika Bôžiková

Jozef Pagáč

Michal Bednár


Dodatok Ponuka E.Výhoda


Poistná Zmluva- Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu


Zmluva o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním


Príloha č 2 k zmluve číslo 11010086 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.


DOHODA o podmienkach vykonávania obecných služieb pre obec podľ§ 3 ods.3 písmeno zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

Peter Šatan

Veronika Bôžiková

Jaroslav Šoka

Michal Bednár


Nájomná zmluva - cintorín